PAZARLAR EKİBİ

Pazarlar Ekibimizce yürütülen hizmetler şunlardır:

-İlçemiz sınırları dahilinde kurulan 11 adet pazar yerinin denetlenmesi,

-Pazar yerlerinde Belediye emir ve yasaklarının takibinin yapılması,

-Pazar ortasındaki işgallerin kaldırılması,

-Pazarcı esnaflarının yıllık işgaliye ve tezgah kurma belge ücretlerinin düzenli bir şekilde tahsil edilmesinin sağlanması,

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/m maddesi gereği pazarlardaki seyyar faaliyetlere mani olunması,

-Pazarların zamanında kalkmasının sağlaması,

-Etiketsiz mal satışına engel olunması,

-Pazar ile ilgili evrakların takibinin yapılması,

-Bandrollü ve bandrolsüz her türlü cd, kitap, kaset satışına engel olunması,