GECE NÖBET EKİPLERİ

Gece nöbetçi ekipleri 20:00-08:00 saatleri arasında görev yapmakta olup şu faaliyetleri yürütmektedir:

-Gece nöbetçi ekipleri 20:00 - 08:30 saatleri arasında görev yapmaktadırlar,

-Belediye emir ve yasaklarının takibini yapar,

-Anaarterlerde ve tüm bölgede seyyar faaliyetlere ve işgallere mani olur,

-Şikayetleri değerlendirip rapor tanzim ederek nöbet defteri ve hizmet vesikasına işler,

-Kaçak toprak döküm alanlarının kontrolünü yapar,

-9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği gereği, ruhsatsız işyerleri hakkında yasal işlem uygular,

-Mühürlü olan işyerlerini kontrol eder, mührü koparıp faaliyetine devam eden işyerlerine mühür fekk-i tanzim eder,

-Mesai saatleri dışında faaliyet gösteren işyerlerinin takibini yapar, haklarında gerekli yasal işlemleri başlatır.