EVRAK BÜRO

 -Çeşitli iç ve dış birimlerden gelen evrakların kayıt ve çıkış işlemleri, her türlü yazışmaların yapılması,

 -Gelen evrak ve dilekçelerin alınması, ekiplere zimmeti, dağıtımı ve takibinin yapılması,

 -4077 sayılı kanun, 5326 sayılı kanun, 1608 sayılı kanun ve 5393 sayılı kanuna göre tutulan tutanakların düzenlenmesi ve ilgili birimlere aktarılması,

 -Diğer kanunlarla ilgili yazışmaların ve uygulamaların yapılması,

 -Sonuçlanan evrakların dosyalanması,

 -Günlük personel icmal defterinin tutulması,

 -Hizmet vesikası, çalışma ve nöbet programlarının çıkarılması,

 -Personel istirahat ve izin yazışmalarının yapılması,

 -Aylık puantaj cetvellerinin hazırlanması,

 -Yıllık bütçenin hazırlanması,

 -Faaliyet raporlarının hazırlanması,

 -Melbusat alımı ve dağıtımının yapılması.