NÖBET EKİPLERİ

 -Kaldırımlara, cadde ve sokaklara, dükkân önlerine malzeme koyarak yayaların geliş geçişine engel olacak şekilde sürekli işgal eden esnaflar uyarılır. Aykırı hareket edenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa istinaden yasal işlem uygulanır.

 -İlçe sınırlarımız dahilinde seyyar faaliyet gösterenler ile ses yükseltici cihazlarla bölgede satış yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa istinaden yasal işlem uygulanarak bölgeden uzaklaştırılır.

 -Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçelerin gereği yapılır.

-Zabıta bürodan alınan evrakların takibi yapılır ve neticelendirilir.

9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden işyerleri denetlenerek, ruhsat müracaatında bulunmaları sağlanır.

 -Ruhsat müracaatında bulunmayan işyerleri mühürlenip, mühürlü durumlarının takibi yapılır,  mühür fekk-i yapanlar hakkında cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere tutanak tutulur.

 -Belediye encümenince kararlaştırılan cezaların tebliği ve takibi yapılır.

 -775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun takibi yapılır.

 -Belediye emir ve yasaklarının takibi yapılarak uymayanlar hakkında 1608 Sayılı Kanun ve 5326 Kanun gereğince cezai işlem uygulanır.

  -4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği işyerlerinde etiket ve fiyat listesi kontrolü yapılır.