KOMİSYON EKİPLERİ

Komisyon Ekiplerimizin yürüttüğü hizmetler şu şekildedir:

• Başakşehir Kaymakamlığı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde 4207 Sayılı Kanuna istinaden kurulan Tütün Komisyonuna refakat edilmesi

• Başakşehir Kaymakamlığı Çevre Koruma Ünitesine refakat edilmesi

• Başakşehir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan İnternet Salonları Denetleme Ekibine refakat edilmesi

• Belediye emir ve yasaklarının takibinin yapılması