BÖLGE EKİPLERİ


•    Kaldırımlara, cadde ve sokaklara, dükkân önlerine malzeme koyarak yayaların geliş geçişine engel olacak şekilde sürekli işgal eden esnaflar uyarılır. Aykırı hareket edenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa istinaden yasal işlem uygulanır.
•    İlçe sınırlarımız dahilinde seyyar faaliyet gösterenler ile ses yükseltici cihazlarla bölgede satış yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa istinaden yasal işlem uygulanarak bölgeden uzaklaştırılır.
•    Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçelerin gereği yapılır.
•    Zabıta bürodan alınan evrakların takibi yapılır ve neticelendirilir.
•    9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden işyerleri denetlenerek, ruhsat müracaatında bulunmaları sağlanır.
•    Ruhsat müracaatında bulunmayan işyerleri mühürlenip, mühürlü durumlarının takibi yapılır,  mühür fekk-i yapanlar hakkında cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere tutanak tutulur.
•    Belediye encümenince kararlaştırılan cezaların tebliği ve takibi yapılır.
•    775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun takibi yapılır.
•    Belediye emir ve yasaklarının takibi yapılarak uymayanlar hakkında 1608 Sayılı Kanun ve 5326 Kanun gereğince cezai işlem uygulanır.
•     4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği işyerlerinde etiket ve fiyat listesi kontrolü yapılır.