MECLİS - ENCÜMEN SERVİSİ

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Belediyemizin 37 Meclis üyesi seçilmiş olup, özlük işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Encümen, 3 Meclis Üyesi, 1 Başkan Yardımcısı, Mali Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Hukuk İşleri Müdüründen oluşmaktadır.

Encümen ve Meclis Üyelerinin puantajları Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmaktadır.

Encümen – Meclis Servisi, Belediye Encümeni ve Meclisinde görüşülmek üzere gelen dosyaları teslim alır. Meclis ve Encümen gündemini oluşturur.

Oluşturulan meclis gündemi Meclis üyelerine tebliğ edilip ve Kaymakamlığa bilgi verilmektedir.

Encümen ve Meclis Toplantılarında görüşülen konulara ait kararların yazımını yaptıktan sonra dosyaları ile birlikte ilgili müdürlüğe gönderimi sağlanır