ASKER AİLE YARDIMI SERVİSİ

Müracaat eden asker ailelerinin taleplerini alarak yapılan araştırmalar sonucunda yardıma muhtaç olanlarını encümende karar alınmak suretiyle maaş bağlanması sağlanır.