MEMUR ÖZLÜK SERVİSİ

Memur Özlük Servisimizin yürüttüğü faaliyetler şu şekildedir:

• Belediyeye ilk defa personel olarak atanacaklar için, Başkanlığın ihtiyaç duyduğu elemanları Kamu Personel Seçme Sınavını kazanmış olanlardan atama işlemlerinin sonuçlandırılması, aday personellere eğitim vermek ve adaylık süresi sonunda müdürlüklerin önerileri üzerine başarılı adayların asaletinin onanması, başarısız olanların ise ilişiğinin kesilme işlemlerinin yapılması

• Emekli, istifa, nakil gelen ve nakil giden, açıktan vekil, açıktan atama ve sözleşmeli personel atama işlemlerinin yapılması

• Memurların yer değiştirmeleri, işçi ve memur personellerin silah altına alınmaları ve terhislerinde göreve dönmeleri ile ilgili işlemlerin yapılması