İŞÇİ ÖZLÜK SERVİSİ

İşçi Özlük Servisimizin yürüttüğü faaliyetler şu şekildedir:

  • Geçici işçi vizelerinin hazırlanarak norm kadro çerçevesinde meclise sunmak,
  • İşçi personellerin toplu iş sözleşmesi işlemlerini yapmak, tutanakları yazmak, sözleşme imzalanıncaya kadar gerekli tüm işlemleri yapmak,
  • İşçi yevmiyelerinin toplu iş sözleşmesine göre hesaplamalarının yapılması,
  • 4857 sayılı İş Kanunu, Norm Kadro, Özürlü istihdamı, Eski Hükümlü İstihdamı ve diğer kanuni yükümlülüklerden doğan işçi alımları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • İşçi personellerin puantajlarını yapmak.