EĞİTİM, İSTİHDAM VE İHALE SERVİSİ

Eğitim, İstihdam ve İhale Servisimizin yürütmekte olduğu faaliyetler şöyledir:

                                   

Eğitim İşleri

• Belediyemiz çalışanlarının bilgilerini ve motivasyonunun arttırılması için eğitim planlaması yapılması

• Personelin görevine hazırlayıcı eğitimin verilmesinin sağlanması

• Personele görev alanı ile ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesinin sağlanması

• Personel görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının teorik ve uygulama eğitiminin verilmesinin sağlanması

• Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesinin sağlanması

• Personele yurtiçi ve yurtdışında motivasyon ve bilgi artırıcı eğitim seminerleri düzenlenmasi, düzenleyen kurumların programlarına katılım sağlanması

• Aday personellere eğitim verilmesi, adaylık süresi sonunda müdürlüklerin önerileri üzerine, başarılı adayların asaletlerini onanması, başarısız olanların ise ilişiğinin kesilme işlemlerinin yapılaması

Stajyer İşlemleri

• Belediyemize alınan stajyerlerin ilgili kurumlarla ve müdürlüklerle görevlendirmenin ve yazışmalarının yapılması

• 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Belediyemizde staj yapacak olan Meslek Lisesi öğrencileri staj yerlerinin belirlenmesi, staj süresince takipleri, staj dosyası hazırlanması ve maaş bürosuna bildirmesi

• Zorunlu ücretsiz stajını yapacak olan yüksekokul öğrencilerine belediyemizde staj imkanı sağlanması, staj yerlerinin belirlenmesi ve okullarıyla ilgili koordinasyonun sağlanması

İstihdam İşleri

• Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda nitelikleri uygun yardımcı personel görevlendirilmesinin ve puantaj işlemlerin yapılması

İdari İşler

• Personel kimlik kartı işlemlerinin yürütülmesi

• Belediye çalışanlarının günlük devam-devamsızlığının takip edilmesi

• 4737 sayılı KİK mevzuatları uyarınca işlemlerinin yapılması