SOSYAL YARDIM İŞLERİ KALEMİ

Bu hizmet kapsamında yapılan işler, kurum içi ve dışı her türlü evrak takibinin yapılması, hizmet standartları çerçevesinde, müdürlüğe ulaşmış olan istek, talep ve başvuruların süreçlerinin takibinin yapılmasıdır.