PORTÖR MUAYENESİ

Gıda üretim ve tüketimi yapılan işletmeler ile sıhhi müesseselerde çalışan personellerin yaptırmaları gereken portör muayene ve tetkikleri belediyemizce ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda belediyemizin yetki alanında bulunan gıda üretimi ve tüketimi yapılan işletmeler ile sıhhi müessese de çalışan personellerin akciğer grafisi, burun kültürü, boğaz kültürü , gaita kültürü, gaita mikroskopisi olmak üzere tetkikleri yapılmaktadır.