POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Belediyemizin bünyesinde hizmet etmekte olan polikliniğimize, belediyemizde çalışan memur ve işçi personellerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, birinci basamak sağlık kurumu olmamız  sebebiyle her türlü sağlık işlemleri ile, ileri tetkiklerine gerek görülenlerin 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri yapılmaktadır.