İŞÇİ SAĞLIĞI DENETİMLERİ

Ruhsat işlemleri için başvuran  sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin,  çalışma ortamlarının işçi sağlığına uygunluğu, işyeri ekipmanlarının  ergonomisi, işyerinde bulunan (mutfak, kiler, çay ocağı, wc vb.) alanların hijyen koşullarını denetlenmektedir.