GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE EĞİTİMLERİ

Müdürlüğümüz tarafından; ilçe genelinde bulunan Gıda Üretimi ve Satışı yapan işletmelere iki periyotlu Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri yapılmaktadır.

Yapılan kontrollerin ikinci periyodunda sadece okul çevresinde faaliyet gösteren gıda satışı yapan işletmeler ile ilçe genelinde gıda üretimi yapan fırın, pastane, lokanta gibi işletmelerin kontrolleri tekrarlanmıştır. Bu kontroller sırasında her bir gıda işletmesindeki personellerin ellerinin, kullanılan ekipmanların ve ortam havasının temiz olup olmadığını tespit etmek amacıyla swap örnekleri alınarak mikrobiyolojik hijyen kontrol analizleri de yapılmaktadır.

Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimleri

 

Gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri ile gıda üretimi ve satışı yapılan işletme çalışanlarına kişisel bakım ve hijyen, işletme hijyeni, alet ekipman hijyeni, gıda hijyeni ve güvenliği konularında eğitimler yapılmakta ve bu eğitimlere katılan işletme personellerine katılım belgesi verilmektedir.