TEKNİK BÜRO ŞEFLİĞİ

Teknik Büro tarafından gerçekleştirilen faaliyetler şöyledir:

• Sıhhi, gayrısıhhi, umuma açık her türlü müessesenin teknik ve hijyenik denetimlerinin yapılması

• Denetimler sonucunda ilgili raporları düzenleyerek uygun görülen yerlerin ruhsatlandırılmasının sağlanması

• Mevzuata aykırı, çevre ve toplum sağlığına sakıncalı görülen işletmeler ile ilgili yasal işlemlerin yapılması

• Fenni muayene gerektiren basınçlı kap, vinç gibi makinelerin envanterini tutup muayenelerinin yaptırılması

• İşletmelerden kaynaklanan şikayetlerle ilgili dilekçelerin değerlendirilmesi