PLANLAMA ŞEFLİĞİ

İmar kanunu, İstanbul Mer‘i İmar Yönetmeliği, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dâhilindeki bölgenin; ilgili kurumlara teklif etmek üzere, üst ölçekli planların yapımı, imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak yapımı, ihtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunu ve tadilatını yapar veya yaptırır.

(Detaylı bilgi için ‘‘Çalışma Yönetmeliği Madde 8’’ bknz)