PARK VE BAHÇELER KALEMİ

Kalem Şefliği; kurum içi ve dışı her türlü evrak takibinin yapılması, hizmet standartları çerçevesinde, müdürlüğe ulaşmış olan istek, talep ve başvuruların süreçlerinin takibinin yapılması görevlerini yürütür.