KOORDİNASYON EKİBİ

Koordinasyon ekibimiz, kurum içi ve dışı teknik koordinasyonu sağlamak görevini yürütür.