İHALE BÜROSU

İhale Bürosu bünyesindeki personeller ile Teknik Büro tarafından hazırlanan plan proje teknik şartname metraj ve yaklaşık maliyetler ile 4734 sayılı KİK’e uygun ihale dosyasını hazırlamak ve İhale Yetkilisine sunmakla görevlidir.