ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ BİRİMİ

Özel Kalem ve Protokol İşleri birimimizce yürütülen faaliyetler şöyledir:

 

• Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı taleplerin, randevuların, günlük olarak takip edilmesi

 

• Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesinin sağlanması

 

• Başkanın özel resmi yazışmalarının, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılması

 

• Başkana gelen mektup ve dilekçelerin değerlendirip ilgili birimlere sevk edilmesi, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunulması

 

• Protokol iş ve işlemlerinin takibinin yapılması