YOKLAMA ŞEFLİĞİ

Yoklama Şefliğimizin görevleri arasında şu maddeler yer alır:

• Vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleriyle Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapılması

• Mükelleflerle ilgili yapılan tespitlerin yoklama tutanağına geçirilmesi

• Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçelerin sonlandırılması

• Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakların hazırlanması