TAHSİLAT ŞEFLİĞİ

Tahsilat Şefliğimiz aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

• İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerinin ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahsilinin sağlanması

• İdare gelirleri ile ilgili yapılan tahsilata ait kayıtların tutulması, raporlanması ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanların hazırlanması