MUHASEBE, KESİN HESAP, RAPOR. ŞEFLİĞİ

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şefliği; İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, bütçe kesin hesabını hazırlamak, mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, malî istatistikleri hazırlamak gibi görevleri yerine getirmektedir.