MAAŞ ŞEFLİĞİ

Maaş Şefliğimizin takip ettiği görevler arasında şunlar bulunmaktadır:

• Belediyenin işçi, memur, sözleşmeli personel ve diğer personeline ait maaşların hazırlanması, bordro ve aylık icmallerinin düzenlenmesi

• Aylık icra, sendika, kefalet, vb. işlemlerini yaparak listelerinin hazırlanması ve bunları Muhasebe Şefliği'ne gönderilmesi

• Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık ve 4 aylık sigorta bildirgelerinin süresinde gönderilmesi

• Personelin özlük hakları ile ilgili izin, sağlık raporu, icra, terfi, vb. değişikliklerin takip edilmesi ve hazırlanan belgelerin kontrol edilmesi