İCRA VE TAKİP ŞEFLİĞİ

İcra ve Takip Şefliğimiz aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmektedir:

• İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerinin ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde takip ve tahsilinin yapılması

• Yasal süreler içinde ödenmeyen alacakların cebren tahsili için Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne dava açılması için müracaatta bulunulması

• İdare gelirleri ile ilgili yapılan takip ve tahsil ile ilgili işlemlere ait kayıtların tutulması, raporlanması ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanların hazırlanması

• Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgelerin yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaştırılması