İÇ KONTROL ŞEFLİĞİ

İç Kontrol Şefliği, gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarıları, malî yüklerinin hesaplanması, kadro ihdas ve değişikliklerinin kontrolü, seyahat kartı listelerinin kontrolü, seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrolü, yan ödeme cetvellerinin kontrolü görevlerini yürütür.