GELİR TAHAKKUKU ŞEFLİĞİ

Gelir Tahakkuku Şefliği, idarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini, ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahakkuk ettirmek, tahakkuk eden gelirleri yasal süreleri içinde muhasebe birimine bildirmek görevlerini yerinde getirir.