KALEM ŞEFLİĞİ

Kalem Şefliği’nin yürüttüğü faaliyetler arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

• Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne göre kayıt defterine ve bilgisayar kayıtlarına işlenmesi

• Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın Standart Dosya Planına  uygun dosyalanması

• Müdürlük personelinin özlük yazışmalarının yapılması