PANELLER

Başakşehir Belediyesi, halkın eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, doğruların öğretilmesi ve tarihimizde unutulmaması gereken olayları hatırlatmak maksadıyla paneller düzenlenmektedir.