PROJE TASDİK - RUHSAT BÜROSU

Büromuzun yürüttüğü faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

• Müdürlük tarafından hazırlanmış olan gerek varsa kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi doğrultusunda Avan projeleri İstanbul İmar Yönetmeliği ve İmar Kanunu çerçevesinde incelenip onaylanmak üzere Müdürlük Makamına sunar.

• Yapı Ruhsatı için ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili Müdürlüklerle yazışmaların onayını alıp 3194 sayılı İmar Kanunun 23. ve 26. Maddesi doğrultusunda gerekli tetkik yapılarak ilgili harçları tahsiline müteakip hazırlanan Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik  Tesisat Projelerini ve Zemin Etüt raporu ile 4708  sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde işlemleri tamamlanmış proje ve raporların mer-i mevzuat doğrultusunda incelenip tasdik eder.

• İmar Kanunu ve İstanbul Yönetmeliği doğrultusunda işlemleri tamamlanmış yapılara kat irtifakı işlemlerini onaylar Denetim Şefliğine sunar ve neticelendirir.

• Jeolojik ve jeofizik çalışmalarının arazide kontrol etmek ve sunulan Zemin Etüt Raporlarının inceleyip onaylar.