DURUM BÜROSU

Durum Büromuz şu faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

• İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda bölgenin imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli planlara ait İmar Durumu Belgesi düzenleyerek sil sile yolu ile onaylanmak üzere üst makama intikal ettirir.

• İmar uygulamaları ile alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belge verir.

• Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Ücret Tarifesi teklifi hazırlayıp, teklifte bulunur.