HARİTA ŞEFLİĞİ

Harita Şefliğimizce yürütülen işler şu şekildedir:

• İlçemizdeki taşınmazlardan hisseli ve/veya kadastral parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde ifraz veya tevhit edilmesi, imar planında kamuoyuna ayrılan yerlerin kamu eline geçmesinin sağlanması, imar planlarının uygulamasının yapılması

• Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Ücret Tarifesi teklifinin hazırlanması ve teklifte bulunulması

• 2981/3290 ve 3194 sayılı kanunlara göre gerekli ifraz çalışmalarının imar uygulamaları yapılması

• İmar Uygulaması sonucu kamulaştırmaya esas olan hesabat haritalarının çıkarılması

• İlçe rehberinin hazırlanması

• Halihazır haritalarının yapılması/yaptırılması veya güncellenmesi

• İnşaat İstikamet Rölevesi düzenlenmesi

• Kot-Kesit Rölevesi düzenlenmesi ve kontur gabari hazırlanması

• Yola terk, yoldan ihdas, ayırma çapı ile ilgili encümene teklif beyannamelerinin hazırlanması