ETÜD PROJE ŞEFLİĞİ

Etüd Proje Şefliğimiz şu faaliyetleri yürütür:

• Başkanlık Makamınca Müdürlüğümüzden istenen yatırım hizmetlerinin her ölçekte projelendirilmesinin yapımı ve yaptırılmasını sağlar.

• İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak proje üretimine katkıda bulunur.

• Projeler ile ilgili Başkanlık Makamına sunum yapar.