AVUKATLAR

Belediye avukatlarımızın görevleri, Belediye Başkanlığı adına; tüm yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Dairelerinde belediye tüzel kişiliğini hukuki donanımla meslek ilkelerine uygun şekilde temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda hazır bulunmak ve davaları sonuçlandırmak, ilgili müdürlükleri bilgilendirmektir.