KALEM ŞEFLİĞİ

Kalem Şefliği’nin yürüttüğü faaliyetler arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

  • Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne göre kayıt defterine ve bilgisayar kayıtlarına işlenmesi
  • Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın Standart Dosya Planına  uygun dosyalanması
  • Müdürlük personelinin özlük yazışmalarının yapılması
  • Hizmet standartları çerçevesinde, müdürlüğe ulaşmış olan istek, talep ve başvuruların süreçlerinin takibinin yapılması
  • Taşınır kayıt kontrol işlemleri
  • İhale işlemleri
  • Müdürlüğün belirlediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.