GENÇLİK HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ

Gençlik hizmetleri şefliğimiz, sporu geniş kitlelere yaymak ve spor kültürü oluşturmak için; müdürlüğün planladığı şekilde ilçemizdeki çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik sosyal ve sportif organizasyonların belirlenmesi, uygulanması, organize edilmesini sağlamaktadır.  İlçemiz ve ilçe dışındaki kurum, kuruluş sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde bulunarak ortak çalışmalar sağlar.

Gençlik hizmetleri şefliğinde takip edilen diğer konu başlıkları şunlardır:

  • Spor parklarındaki faaliyetlerin planlanması.
  • Spor turnuvalarının düzenlenmesi.
  • Sportif gezilerin düzenlenmesi.
  • Sosyal gezilerin düzenlenmesi.
  • Ulusal ve uluslar arası müsabakalara taraftar kazandırılması.
  • Ulusal ve uluslar arası müsabakalara sporcu kazandırılması.
  • Gençlere ve vatandaşlara yönelik seminer, konferans, panel ve sohbetler düzenlenmesi.
  • Gençlik merkezlerinin planlanması ve işletilmesinin takip edilmesi.
  • Müdürlüğün belirlediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.