BÜRO HİZMETLERİ

Kalem Şefliğimiz büro hizmetleri kapsamında şu işleri yürütmektedir:

• Kurum içi ve dışı her türlü evrak takibinin yapılması

• Hizmet standartları çerçevesinde, müdürlüğe ulaşmış olan istek, talep ve başvuruların süreç takiplerinin yapılması