GARAJ AMİRLİĞİ

Garaj Amirliği'nin yürüttüğü faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

• Belediye'ye ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının, kamyonların, minibüslerin, otobüslerin, kamyonetlerin, atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi

• Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve iş makinelerinin kiralama işlemlerinin yapılması

• Birimlerde kullanılan akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması

• Belediye personellerinin işe geliş gidişlerinde kullandıkları servis aracı hizmetlerinin satın alınması, kiralanması ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibinin yapılması