TEKNİK HİZMETLER

Hizmetlerin Aksamaması İçin Gerekli Yedek Parça, Malzeme ve Bilgi Akışınının Takip Edilmesi, İşlemlerinin Yapılması


Yedek Parça ve Malzeme Standartlarının Oluşturulması ve Bu Standartlara Uygun Malzemelerin Kullanılmasının Temin Edilmesi


Müdürlük İhtiyacı Olarak Satınalma veya Bağış Yoluyla Alınan Tüm Demirbaşların Kayıt Altına Alınması, Kullanım Süresi Dolan Demirbaşların Kayıtlardan Düşülerek Ambara Hurda Olarak Teslimini Sağlamak


Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Her Türlü Araç ve İş Makinelerinin Temini (Satınalma, Kiralama, Bağış)