YAZILIM ÇALIŞMALARI

Belediyemiz bünyesindeki süreçler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Yazılım Şefliğimiz bünyesinde çeşitli yazılım çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında belediyemize merkezi bir otomasyon sistemi kazandırılması ve otomasyon sistemi dışında kalan diğer yazılımların ise bu otomasyona entegre olarak çalıştırabilir olması amaçlanmıştır.

Belediyemiz yazılım altyapısı üç ana kategoride değerlendirilmektedir:

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS): Belediyemiz bünyesindeki iş süreçlerinin tümüne yakınının takibinin yapıldığı merkezi otomasyon sistemi ve veri deposudur. YBS kapsamında yürütülen çalışmalar şunlardır:

1. İhtiyaçlar doğrultusunda YBS uygulama yazılımlarının kurulması, devreye alınması ve geliştirilmesi

2. Belediye verilerinin YBS formatına uygun olarak derlenip, sisteme dahil edilmesi ve güncelliğinin korunması

3. Güncel yasal düzenlemeler, genelgeler ve bildiriler doğrultusunda yazılım güncellemelerinin yapılması

4. Yapılan protokoller kapsamında, diğer kamu kuruluşları ile E-Devlet entegrasyonlarının yapılması

5. İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri kurularak yönetici raporlamalarının hazırlanması

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Belediyemiz bünyesindeki harita merkezli işlemlerin yürütüldüğü yazılım sistemidir. CBS kapsamında yürütülen çalışmalar şunlardır:

1. İhtiyaçlar doğrultusunda CBS uygulama yazılımlarının kurulması, devreye alınması ve geliştirilmesi

2. YBS ile entegrasyon çalışmaları yürütülerek Kent Bilgi Sistemi'nin oluşturulması ve YBS kayıtlarının harita üzerinde anlamlandırılması

3. Vatandaşın kullanımı açılacak olan Kent Rehberi uygulamalarının geliştirilmesi

Özel Uygulama Yazılımları: Belediyemiz bünyesindeki belirli iş kategorilerine (Yaklaşık Maliyet Hesabı, Spor Kompleksi Yönetimi, Kartlı Geçiş Sistemi, Destek Kart Yönetimi, vb.) özel geliştirilmiş yazılım sistemleridir. Bu yazılım sistemleri belediyemize kazandırılırken, YBS ile entegrasyonları yapılıp merkezi otomasyon sistemi ile ortak çalışmaları sağlanmaktır.