KALEM HİZMETLERİ

İhale Büro Şefliğine bağlı olarak çalışan Kalem Bürosu, müdürlüğümüzün resmi yazışma, personel izinleri, fatura ödeme gibi işlemlerinin takibini yapar.