İHALE VE SATINALMA

İhale ve Satınalma işlemleri kapsamında müdürlüğümüz şu hizmetleri vermektedir:

• Müdürlüğümüze iletilen ve analiz sonuçlarına göre olumlu görüş bildirilen donanım ve yazılım taleplerinin alımlarının gerçekleştirilmesi

• Müdürlüğün bütçe takibinin yapılması

• İhalesi yapılacak olan hizmet, mal ve yazılımların teknik şartnamelerinin hazırlanması