SİSTEM YÖNETİMİ

Bilgi Teknolojileri Şefliğimiz, Sistem Yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

- Personel bilgisayarlarının kurum aktif dizin yapısını kullanabilmesi için gerekli kullanıcı ve yetkilendirme işlemlerinin yapılması

- Personellere ait kurumsal e-posta hesaplarının açılması

- Kurum içi dijital dosya alışverişinin sağlanabilmesi için paylaşım klasörleri ortamının oluşturulması ve yetkilendirilmesi

- Gerçek ve sanal sunucuların performans takiplerinin yapılması ve yedekleme sistemlerinin kurulması

- Kurum bilgisayarlarında antivirüs ve güncelleme işlemlerinin yapılması

- Veritabanı sunucusunun çalışmasında devamlılığın sağlanması

- Veritabanı ile alakalı yedekleme, erişim ve güvenlik yapılandırmalarının yapılması

- Kurum ve misafir kullanıcalara İnternet, e-posta ve paylaşım klasörü erişimlerinin sağlanması

- Belediyemizin ağ altyapısının yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanması

- Ağ altyapısı kapsamında tüm kablolama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

- Güvenlik duvarı ve içerik filtreleme işlemleri ile belediyemizde Güvenli İnternet bağlantısı sağlanması

- E-Posta güvenliğinin sağlanması amacıyla Posta Güvenlik Cihazı yönetiminin yapılması

- Belediye bünyesindeki kablosuz ağ erişimi politikasının yönetilmesi

- Belediyemize ait veri hatları ile ilgili kapasite planlamasının yapılması