BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilgi Teknolojileri Şefliğimiz, Bilgi Güvenliği çalışmaları kapsamında aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirir:

- Belediyenin bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi ve uygulatılmasında görev alır.

- Belediye sistemlerinin bilgi güvenliği testlerini yaptırarak, fark edilen zafiyetlerin giderilmesi için önlemler alır.

- Belediyenin Bilgi Güvenliği Ekibi ve Siber Olaylara Müdahele Ekibi’ni oluşturur ve çalışma planlarını oluşturur.

- İş sürekliliği kapsamında kurumda gerçekleşebilecek bilgi teknolojileri sistem durması ihtimaline karşı gerekli önlemleri alıp, periyodik tatbikatları gerçekleştirir.

- Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, ISO27001 ve ISO20000 standartlarına uyumlu olarak çalışması için gerekli planlamaları yapar.