ŞAMLAR TABİAT PARKI

Taleplerin alınması, değerlendirilmesi ve yer tahsisinin yapılması;

-       İletişim merkezi tarafından taleplerin alınması,

-       Sezon öncesi ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak alanda tespitlerin yapılıp eksiklerin giderilmesinin sağlanması,