İBADETHANE TEMİZLİĞİ HİZMETİ

Birim görevlilerimizce ilçe genelindeki tüm ibadethanelerin periyodik olarak temizlikleri takip edilir. İbadethanelerimizin, temizlik dışındaki diğer talepleri için belediyemizin diğer birimleri ile irtibata geçilerek taleplerin gerçekleştirilmesi sağlanır.