ETİK KOMİSYONU

5176 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinde “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin öz geçmişi ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple Başkanlık Oluru ile Belediyemizin etik komisyonu aşağıda adı yazan personelden oluşmasına karar verilmiştir.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan : Serkan ÇELİK (Başkan Yardımcısı)

Tel        : 444 06 69

Email    : serkan.celik@basaksehir.bel.tr

 

Üye      : Faruk ÖZTÜRK    (Zabıta Müdürü)

Tel        : 444 06 69

Email    : faruk.ozturk@basaksehir.bel.tr

            

Üye      : Av.Erol AYGÜN   (Teftiş Kurulu Müdürü)

Tel       : 444 06 69

Email   : erol.aygun@basaksehir.bel.tr