2019 TEMMUZ MECLİS KARAR ÖZETİ

Temmuz 2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri

 

05.07.2019 2019/32 İç Borçlanmaya ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.07.2019 2019/33 2019 Mali Yılı Ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.07.2019 2019/34 Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.07.2019 2019/35 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.07.2019 2019/36 Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.